WEBlagajna je spletna aplikacija, ki služi kot nadzorni center za spremljanje avtomatskih plačilnih blagajn. Aplikacija je združljiva z vsemi brskalniki in napravami (deluje tudi na tablicah in pametnih telefonih).

Uporabnik se v aplikacijo vpiše z uporabniškim imenom in geslom, ki mu ga zagotovi skrbnik sistema.

Aplikacija WEBlagajna v vsakem trenutku omogoča spremljanje ažurnega stanja posameznih avtomatskih blagajn.

Uporabnik ima vedno pregled nad:

  • transakcijami/računi na posamezni blagajni (parkomatu),
  • dogodki na parkirišču (izhodi, vhodi s kartico, … )
  • praznjenjem blagajn in njihovim trenutnim statusom,
  • stanjem papirja v blagajni in položajem zapornice parkirišča,
  • trenutnim stanjem v blagajni in zasedenostjo parkirišča.

Aplikacija WEBlagajna uporabnika obvesti o kakršni koli napaki na posameznem parkirnem sistemu in mu predlaga rešitev (npr. kaj storiti v primeru zagozdenega papirja v tiskalniku).

Administrator lahko uporabniku omogoči tudi spremljanje avtomatskih blagajn za vstop v sanitarije. Aplikacija nudi pregled nad prometom po posameznih poslovnih prostorih in po blagajnah. Prav tako je mogoče prikazati vsa praznjenja in polnjenja avtomatskih blagajn po posameznih tubah v menjalniku blagajne. Uporabnik ima tudi vizualni pregled nad blagajnami, ki jih lahko locira na zemljevidu.

S pomočjo aplikacije WEBlagajna lahko spremljamo tudi:

  • trenutno stanje gotovine v blagajni,
  • trenutno in predhodno stanje v menjalniku kovancev,
  • število vhodov strank in osebja,
  • zalogo tiskalniškega papirja.

Marker na zemljevidu se v primeru napake obarva rdeče, ob kliku nanj pa vidimo vse trenutne napake avtomatske blagajne.

Prikazane so napake:

  • tiskalnika,
  • menjalnika kovancev,
  • izpad napajanja,
  • alarmi,
  • vlomi v blagajno,
  • nizka zaloga tiskalniškega papirja,
  • zataknjen voucher/listek,
  • vstavljena ČIP-kartica,

Aplikacija nudi tudi možnost spremljanja stanja menjalnikov bankovcev:

  • Stanje izmenjanih bankovcev
  • Stanje zalogovnikov v menjalniku
  • Št. izmenjanih kovancev
  • Obvšečanje o zalogi kovancev
  • Obveščanje o napakah menjalnika

Administrator lahko posameznemu uporabniku preprosto prilagodi uporabo aplikacije s tem, da mu omogoči ogled samo določenih avtomatskih blagajn.

Parkirni avtomat

Tiskanje parkirnih listkov z registrskimi številkami na parkomatih

Avtomatska plačilna blagajna - sanitarije

Vstop v javne sanitarije preko avtomatske blagajne

Menjalnik bankovcev

menjalnik

Prijava v aplikacijo

Nadzorna plošča

Transakcije na avtomatskih blagajnah

Parkirišča - praznjenja avtomatov

Parkirišča - pregled dogodkov

Pregled statusov blagajn

Pregled statusov blagajn - zasedenost

Pregled trenutnega stanja blagajn

Predlagan ukrep za status blagajne

Sanitarije - pregled izdanih računov

Sanitarije - pregled blagajniških poročil

Sanitarije - statusi avtomatskih blagajn

Sanitarije - statusi avtomatskih blagajn (prikaz napak)

Sanitarije - pregled statusov blagajn

Administracija - določanje blagajn posameznemu uporabniku

Administracija - določanje koordinat za prikaz statusov na zemljevidu

Administracija - pregled uporabnikov aplikacije

Menjalniki - status menjalnika

Menjalniki - stanje izmenjanih kovancev

Top