Sistem za izdajo dovolilnic v Mestni občini Kranj

Za potrebe mestne občine Kranj smo razvili spletno in strežniško aplikacijo za oddajanje vlog in izdajo dovolilnic. Uporabniki lahko preko spletne strani "www.dovolilnice.kranj.si" oddajo več različnih vlog za izdajo dovolilnic.
OPIS SISTEMA

Za potrebe mestne občine Kranj smo razvili spletno in strežniško aplikacijo za oddajanje vlog in izdajo dovolilnic. Uporabniki lahko preko spletne strani www.dovolilnice.kranj.si oddajo več različnih vlog za izdajo dovolilnic:

  • Vloga za izdajo parkirne dovolilnice za stanovalce
  • Vloga za izdajo dovolilnice za izredno dostavo v območju za pešce
  • Vloga za izdajo dovolilnice za redno dostavo v območju za pešce
  • Vloga za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce
  • Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje dejavnosti v območju za pešce

 

Do spletne aplikacije lahko dostopate tukaj

 

Dovolilnice (fizična dovolilnice, RFID kartica, PIN koda) se uporabljajo za vstop v staro mestno jedro ter na okoliška parkirišča.

prva-stran

UPORABNIŠKI RAČUN

Uporabnik se lahko po oddaji vloge v spletno aplikacijo prijavi s svojim emailom oz. EMŠO-m in odda poljubno število vlog ter zaprosi za zamenjavo obstoječe dovolilnice. Uporabnik po prijavi vidi seznam vseh njegovih dovolilnic, oddanih vlog ter ima možnost za oddajo novih vlog za idajo dovolilnic.

user-logged-in

Uporabnik je po obranavnani vlogi s strani administratorja obveščen o stanju dovolilnice.

ADMINISTRATORSKI RAČUN

Administrator ima možnost pregleda vseh oddanih vlog, ki jih lahko zavrne ali pa obdela in spremeni dovolilnico.

vloge

Uporabnik, ki zahteva dovolilnico mora predložiti tudi prometna dovoljenja, potrdila o lastništvu oz. najemu, izpise iz ajpesa, … administrator pa nato na podlagi poslanih podatkov potrdi oz. zavrne vlogo.

urejanje

Posameznemu uporabniku poleg vseh osnovnih podatkov vpiše tudi PIN kodo ter njegovo RFID kartico.

Uporabnik je o stanju dovolilnic in uporabi PIN kode obveščen tudi preko elektronske pošte:

Uporabnik ima več možnosti vstopa v staro mestno jedro Kranja:

  • Z uporabo RFID kartice
  • Z uporabo dodeljene PIN kodo
  • Preko sistema za avtomatsko prepoznavanje registrskih številk

 

Do spletne aplikacije lahko dostopate tukaj

Top