Tržno komuniciranje

Prisegamo na inovativne, opazne in učinkovite komunikacijske ter marketinške rešitve. Za danes in jutri.

TRŽNO KOMUNICIRANJE

Celostne komunikacijske akcije so najmočnejše orodje uvajanja, izgradnje in krepitve položaja blagovnih znamk ter podjetij na trgu.

Vključujejo lahko od najbolj klasičnih oglaševalskih orodij, kot so tiskani, televizijski ali radijski oglasi, do izrabe orodij pospeševanja prodaje, kot sta direktna pošta ali dogodki, do prepletanja z nepogrešljivimi interaktivnimi mediji.

TRŽNO KOMUNICIRANJE

Celostne komunikacijske akcije so najmočnejše orodje uvajanja, izgradnje in krepitve položaja blagovnih znamk ter podjetij na trgu.

Vključujejo lahko od najbolj klasičnih oglaševalskih orodij, kot so tiskani, televizijski ali radijski oglasi, do izrabe orodij pospeševanja prodaje, kot sta direktna pošta ali dogodki, do prepletanja z nepogrešljivimi interaktivnimi mediji.

STORITVE TRŽNEGA KOMUNICIRANJA

Naše storitve na področju tržnega komuniciranja:

  • strateško načrtovanje, snovanje in izvedba različnih tržnokomunikacijskih akcij;
  • idejna zasnova besedila, oblikovanje in izvedbeno oblikovanje tiskanih in spletnih oglasov;
  • televizijski in radijski oglasi: izdelava scenarijev in besedil, celotna izvedba produkcije;
  • poskrbimo za produkcijo vseh tiskanih komunikacijskih orodij: plakatov in jumbo plakatov, obešank, stojal, letakov, brošur, zloženk, katalogov, časopisov;
  • idejna zasnova, organizacija, izvedba in koordinacija vseh oblik pospeševanja prodaje (direktna pošta, predstavitve, dogodki …).
Top